En organisation som präglas av ett jobblust, högt engagemang och hög lönsamhet är förstås ett
resultat av många saker. Fint samspel mellan ledare och medarbetare, förmåga att se helhet och inte
konkurrera internt samt tydlighet kring förväntningar bland annat.
Man kan uppnå framgång på många sätt. Men en sak är säker - utan kommunikation och individens egen jobblustvilja blir det betydligt trögare.
 

PACKA STRUTAR MED JOBBLUST

glassIKON.png

Ett av mina första jobb var att packa strutar på Frasi i Flen. Jag var 15 år. Själva jobbet var väl ingen höjdare – skållheta strutar kom ut på löpande band ur en ugn och dessa skulle hanteras på olika sätt. Chefen, en irriterad tysk, gjorde heller inget för att uppmuntra jobblusten. I dessa lägen måste man själv hitta jobblusten, så vad gjorde jag? Jo, jag tävlade med mig själv – hur nära eldslågorna kunde jag ta strutarna, hur snabbt kunde jag sortera, vilket var det optimala sättet att ställa kartongerna på… Att dansa strutdansen på strutkross med likasinnade kollegor piggade också upp och ökade jobblusten. Sensmoralen? Yttre faktorer kan hjälpa jobblusten på traven, men det är den inre, egna kreativiteten och jobblustmotorn som är viktigast.

 

Varför ofta vattentäta skott mellan info-och HR-avdelningarna?

Enligt mitt sätt att se tjänar en organisations avdelningar för HR och information/kommunikation samma syfte, nämligen att optimera förutsättningarna för ledare och medarbetare så att de kan göra sitt jobb så bra som möjligt för att skapa lönsamhet och resultat. 
Därför tycker jag att dessa avdelningar borde samarbeta mer. Även marknadsavdelningen, som ju jobbar med varumärkesstärkande arbete, skulle involveras mer i det interna varumärkesarbetet.

 

Jobblust eller olust?

tumblr_mqvsd7ij1c1rkz363o1_1280.jpg

En organisation utan jobblust är som en segelbåt utan vind eller som en gitarr utan strängar. Jag vill presentera två olika konsekvenskedjor som i detta fall tar sin avstamp i internkommunikation:

1. God internkommunikation ger medarbetarna delaktighet och möjlighet att påverka som ger jobblust som ger bättre prestationer som ger högre lönsamhet.
2. Dålig eller obefintlig internkommunikation ger otrygga och osjälvständiga medarbetare som ger olust och dålig energi som ger sämre prestationer som ger dåligt resultat.
Så enkelt kan man se på det, tycker jag.