Genom internkommunikation hjälper Jobblust företag och organisationer att öka motivation, drivkraft och jobblust hos medarbetarna

något som leder till bättre prestationer som i sin tur ger högre lönsamhet.
I gränslandet mellan information, HR och marknad arbetar Jobblust med att optimera internkommunikationen för att stärka känslan av delaktighet och påverkan hos medarbetarna. 

 
INTERNKOMMUNIKATION.png

Så här berättar Jobblusts grundare Maria Lindgren:

”Jag startade eget 2006 under namnet Mareng idé och produktion. Med bred bakgrund inom marknadsföring och information åtog jag mig i början vitt skilda kommunikationsuppdrag. Dock kom jag hela tiden tillbaka till att det är medarbetarens potentiella kraft och möjlighet som intresserar mig mest. När jag i maj 2011 bytte bolagsform valde jag därför att byta namn till Jobblust och lägga tyngden på internkommunikation.”


JOBBLUST RYCKER IN OM DU...

  • behöver en resurs till informations- eller HR-avdelningen.
  • vill integrera info- och HR-frågor och behöver en koordinator.
  • behöver stöd i det interna varumärkesarbetet.
  • behöver hjälp med texter till intranätet.
  • inte hinner med interninformationen själv.
  • behöver strukturera upp internkommunikationen med strategier och planer.
  • ska göra en medarbetarundersökning, men saknar projektledare.
  • behöver någon som granskar ditt intranät.
  • vill starta ett nyhetsbrev eller en personaltidning, men saknar redaktör.

Du kan vara lugn – Jobblust kan hjälpa dig med allt det där och mer därtill.


Jobblusten ökar när du känner dig med på
tåget och förstår helheten
— Maria Lindgren, Jobblusts grundare

Strategisk och operativ internkommunikation går naturligtvis hand i hand. Strategier, tänk och helhet å ena sidan – utseende, detaljer och noggrannhet i utförandet å andra sidan. Jobblust jobbar gärna med hela kommunikationsprocessen – från ax till limpa. Men lika gärna kommer Jobblust in som förstärkning i enskilda projekt eller arbetsuppgifter. 

I gränslandet mellan information, HR och marknad jobbar jag strategiskt:

• analyser kring internkommunikation och internt varumärkesarbete
• interna kommunikationsstrategier och -planer
• strategier och processer för exempelvis
- utvecklingssamtal
- medarbetarundersökningar
- kärnvärdesarbete
- interna möten
 

... eller rent operativt:
• produktion av interntidning – från ax till limpa
• intranätredaktör och/eller -skribent
• kommunikationsstöd för ledare
• koordinator integration info- och HR-frågor
• allt som behöver skrivas – policys, nyhetsbrev, artiklar, interna presentationer, 
planer för exempelvis jämställdhet och arbetsmiljö
• projektledare medarbetarundersökning