pratbubbla.png

internkommunikation

Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan
Analys, arbetsmöten, text, presentation och förankring. 30-40 000 kr.
Klicka på rutan till höger för att läsa mer. 
Läs mer


gitarr2.png

akustisk musikworkshop 

En akustisk sångquiz är en levande musiktävling med kluriga musikfrågor som engagerar och förutsätter ett bra lagarbete. Jag kommer till företagsfesten eller kickoffen eller den privata festen med min gitarr och en sångquiz som blir precis så spännande, interaktiv och kul som deltagarna vill.
Testa din kunskap
Läs mer

 


EXTENED-DISC-LOGO.png

EXTENDED DISC 

Sedan maj 2012 är jag certifierad i verktyget Extended DISC. 
Extended DISC är ett effektivt verktyg för att skapa en självinsikt kring beteende och kommunikation. Analysen kan göras på individnivå eller gruppnivå.
Läs mer


hejjaoss.png

Heja oss!

Heja oss! är ett skräddarsytt storytellingkoncept som sprider och ökar stolthet, kunskap och förståelse i organisationen med hjälp av olika medier och kanaler.
Läs mer


INTERNKOMMUNIKATION

Strategisk och operativ internkommunikation går hand i hand. Strategier och helhet å ena sidan –detaljer och noggrannhet i utförandet å andra sidan. Jobblust jobbar gärna med hela processen – från ax till limpa. Men lika gärna kommer Jobblust in som förstärkning i enskilda projekt eller arbetsuppgifter. 
I gränslandet mellan information, HR och marknad jobbar jag strategiskt med bland annat analyser kring internkommunikation och internt varumärkesarbete eller interna kommunikationsstrategier och -planer.

... eller rent operativt med produktion av interntidning – från ax till limpa, kommunikationsstöd för ledare, koordinator integration info- och HR-frågor eller med allt som behöver skrivas – policys, nyhetsbrev, artiklar…

akustisk musikworkshop 

Sång, tävling, kunskap och teamkänsla. Att samarbeta kring kluriga musikfrågor ökar garanterat jobblusten. Denna workshop består av en akustisk sångquiz – en levande musiktävling med musikfrågor som engagerar och förutsätter ett bra lagarbete. 

Jag kommer till företagsfesten eller kickoffen eller den privata festen med min gitarr och en sångquiz som blir precis så spännande, interaktiv och kul som deltagarna vill.

En deltagare sa så här: ” Sångquizen blev kvällens höjdpunkt! Alla deltog med liv och lust och Maria hade prickat målgruppen med musiken. Engagemang och glädje när problemlösning gav samhörighetskänsla!”
 

EXTEND DISC 

Sedan maj 2012 är jag certifierad i verktyget Extended DISC. Extended DISC är ett effektivt verktyg för att skapa en självinsikt kring beteende och kommunikation. Analysen kan göras på individnivå eller gruppnivå. 

Jag ser Extended DISC som ett komplement till mina övriga tjänster inom internkommunikation. 
I ett strategiskt internkommunikationsarbete kan det vara till stor nytta att göra DISC-analyser, både för individer och arbetsgrupper. 

Extended DISC ökar insikten om individens naturliga och anpassade beteendemönster.

HEJA OSS!

Heja oss! är ett skräddarsytt storytellingkoncept som sprider och ökar stolthet, kunskap och förståelse i organisationen med hjälp av olika medier och kanaler.
Syftet är bland annat att personifiera människor i organisationen, låta ledningen visa att medarbetarna är viktiga, synliggöra olika roller, fylla varumärket med själ, ge puls och hjärta till företaget samt att låta människor kliva fram i rampljuset. 

Vinsterna är många, bland annat bättre gemenskap och förståelse för varandras roller. Stolthet, engagemang och kunskapsöverföring är några andra vinster.